Članovi tima OnkoMedikus-a

Doktorka-slika-1

Prim. Dr sci. med. MIRJANA DURBABA, vlasnik i nosilac delatnosti ordinacije, završila je Medicinski fakultet, specijalizaciju iz radiologije i stekla zvanje Magistra i Doktora medicinskih nauka iz oblasti tumora grkljana i grlica materice na Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Svoja znanja i iskustva iz oblasti radioterapije sticala je i primenjivala od 1979-2001 godine, kao lekar specijalisata radiolog – radioterapet, šef odelenja i načelnik službe u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

Usavršavala, i proširivala svoja znanja na specijalizaciji iz radiacione onkologije i brahiterapije u Institutu Gustav Rusi u Vil Žifu i Institutu Kiri – Pariz, te u Centru Žorž Fransoaz Leklerk – Dižon, Francuska.

  • Bila predavač na Katedri za onkologiju (poslediplomska nastava) Medicinskog fakulteta u Beogradu,
  • Radila kao konsultatn za radiologiju i onkologiju u GAK Narodni Front,
  • Učestovala u naučnim projektima Imunoterapija tumora i Makroprojekat Onkologija kao i izradi Protokola za lečenja malignih tumora Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu,
  • Punopravni je član – Sekcije za radioterapiju SLD, Evropskog udruženja za radiacionu terapiju i onkologiju – ESTRO (ESTRO/GEC), Evropskog udruženja ginekoloških onkologa ESGO,
  • Pridruženi je član – Američkog udruženja kliničkih onkologa – ASCO,
  • Član osnivač – Balkanskog udruženja onkologa – BUON i Udruženja za Menopauzu i Andropauzu.

Savremeno lečenje zračenjem-radioterapijom uključuje istovremenu primenu zračenja, citostatika i hormona, otuda potreba da se poznaju i ovi načini lečenja (kombinovano lečenje, adjuvantno, neoadjuvantno, konkomitantno ili sekvencijalno).

Dr-sc-med-Snežana-Bošnjak

Dr sc med Snežana Bošnjak

  • Naučni savetnik
  • Specijalista kliničke farmakologije
  • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Odsek intenzivne onkološke nege i suportivne terapije

Dr Snežana Bosnjak se preko 20 godina bavi lečenjem simptoma maligne bolesti i neželjenih dejstava onkološkog lečenja, kao lekar specijalista kliničke farmakologije i lider tima za suportivnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Za oblast suportivne onkologije usavršavala se u Evropi i Americi. Njen rad je usmeren na pomoć pacijentu i porodici da se izbore sa simptomima sa neželjenim dejstvima onkološkog lečenja u svim fazama maligne bolesti. Dr Bošnjak je posvećena razvoju suportivneonkologije u Srbiji kao lekar, predavač, klinički istraživač i aktivista za prepoznavanje prava pacijenata, otklanjanje bola i patnje, porekla bolesti i  njenog lečenja.

Autor je mnogobrojnih naučnih radova, poglavlja u knjigama, edukativnih brošura za lekare,  ali I pacijente i porodicu.

Dr Bošnjak je bilačlan Board-a direktora Multinacionalne Asocijacije za suportivnu terapiju obolelih od malignih oboljenja i  radne grupe za suportivnu terapiju i palijativno zbrinjavanje Evropske Organizacije Medikalnih Onkologa. Poseduje diploma međunarodnog lidera u oblasti palijativnog zbrinjavanja.  Trenutno je član Komisije časopisa The Lancet za unapređenje dostupnosti lečenja bola I palijativno gzbrinjavanja u svetu.

Korisni linkovi

gustave roussy
3
2