Usluge ordinacije Onkomedikus

KONSULTACIJE

Suočavanje sa spoznajom da neko od članova porodice boluje od maligene bolesti je bolno saznanje za onoga koji boluje, ali i za članove njegove porodice. Tokom konsulativnog pregleda može se saznati više o bolesti, načinu lečenja, dobiti odgovore na sva pitanja koja plaše i stvaraju osećaj izgubljenosti. Iako je onkologija doktrinarna nauka, sa utemeljenim načinom lečenja za većinu tumora, koju poštuje i primenjuje onkološka medicinska praksa postoji i neotuđivo pravo svakog obolelog i njegove porodice da traži i ostvari pravo na drugo mišljenje.

KONTROLNI PREGLEDI

Pregledi lečenih od maligne bolesti predstavljaju složen niz dijagnostičkih procedura koje se razlikuju zavisno od primarne tumorske lokalizacije, jer i tumori pokazuju različit način očekivanog/neočekivanog ponašanja. Tokom kontrolnog pregleda pažnja se usmerava prevashodno prema kontroli bolesti, ali i pojavi očekivanih i neželjenih efekata predhodnog lečenja. Sveobuhvatnost (holistički pristup) sagledavanja bolesnika, bolesti i neželjenh posledica predhodnog lečenja, njihovog uočavanja i lečenja je osnovi cilj kontrolnog pregleda lečenih od malignih bolesti.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE

Ultrazvučni pregled je jednostavna, orijentaciona i brza metoda kojoj je moguće otkriti uzroke subjekitvnih tegoba, ali uočiti i promene na vitalnim organima koje nisu praćene izraženim tegobama.
Klinički pregled obe dojke, mamografija i ultrazvuk su komplementarne metode pregleda koje se dopunjuju i izvode zavisno od godina života žene, menstrulanog statusa, gustine tkiva dojke i uočenih promena u dojkama.

USLUGE SUPORTIVNE TERAPIJE

Komplikacije onkološke terapije 

 • Mučnina i povraćanje
 • Proliv
 • Infekcije tokom lečenja hemioterapijom
 • Ranice u ustima i grlu
 • Problemi sa kožom i noktima
 • Oštećenje nerava hemioterapijom

Simptomi bolesti  

 • Bol
 • Gušenje, kašalj
 • Gubitak apetita, gubitak težine, slabost, malaksalost
 • Otežan rad creva usled tumora
 • Mučnina i povraćanje
 • Rane usled tumora ili izazvane onkološkim lečenjem

Onkološki lekovi: saznajte više da biste bili bezbedniji 

MULTIDISCIPLIRANOST

Multidisciplinarni pristup u donošenju odluka o lečenju i samom lečenju obolelih od maligne bolesti je osnova dobre kliničke prakse u onkologiji. Rad ordinacije se od početka temelji na ovom pristupu kroz saradnju sa kolegama ostalih onkoloških disciplina: hirurgije, patologije, medikalna onkologije, radijacijone onkologije i ostalih medicinskih /nemedicinskih disciplina, neophodnih da bi se osigurao holistički princip lečenja.

Korisni linkovi

gustave roussy
3
2